classiera loader

درباره ما

سلام به همه شما روانشناسان و همکاران عزیز و همه اونهایی که به موضوعات روانشناسی بسیار علاقمندید.

ما با توجه به سایتهای معروف دیگر که در زمینه نیازمندی‌های جامعه ایرانی کار می‌کنند، هنوز کمبود سایتهایی که در فضای علمی و دانشگاهی کشور به عنوان بستری برای ارائه نیازهای مختلف فعالیت می‌کنند را احساس می‌کنیم.

روی همین حساب بر آن شدیم که یک سایتی که بتواند افراد علاقمند و جامعه روانشناسان عزیز کشورمان را در یک محل مجتمع کند و برای رفع نیازهایشان به آنجا مراجعه کنند را راه انداختیم تا در خدمت خانواده روانشناسان باشیم.

برای همین منظور ما از همه شما می‌خواهیم که ما را در راستای رسیدن به اهدافمان کمک نمایید.