تعرفه‌های یک جلسه روان‌شناسی و مشاوره

مدیر سایت ۵/مهر/۱۳۹۷ ۱ دیدگاه

تعرفه‌های یک جلسه روان‌شناسی و مشاوره

به گزارش سایت «روان برتر»؛   بر اساس مصوبه شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره تصویب شده در تاریخ ۹۷/۰۳/۰۷، تعرفه‌های برگزاری یک جلسه روان‌شناسی و مشاوره در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر اعلام شد:

 

تعرفه روانشناسان و مشاوران تا پایان سال ۱۳۹۷

تعرفه‌های یک جلسه روان‌شناسی و مشاوره

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد کارشناسی ارشددکتریدکتریدکتریدکتری
وضعیتغیر هیئت علمیمربیغیر هیئت علمیاستادیاردانشیاراستاد
تهران۶۰۰.۰۰۰ ریال۶۸۴.۰۰۰ ریال۸۷۶.۰۰۰ ریال۱.۰۴۴.۰۰۰ ریال۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال۱.۳۸۰.۰۰۰ ریال
مراکز استان۵۱۶.۰۰۰ ریال۶۰۰.۰۰۰ ریال۶۸۴.۰۰۰ ریال۸۷۶.۰۰۰ ریال۱.۰۴۴.۰۰۰ ریال۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال
سایر شهرستان‌ها۴۳۲.۰۰۰ ریال۵۱۶.۰۰۰ ریال۶۱۲.۰۰۰ ریال۶۸۴.۰۰۰ ریال۸۷۶.۰۰۰ ریال۱.۰۴۴.۰۰۰ ریال

 

* این تعرفه برای یک جلسه خدمات روانشناسی و مشاوره‌ ۴۵ دقیقه‌ای است.