صوت یکی از سخنرانیهای زیگموند فروید

مدیر سایت ۴/شهریور/۱۳۹۷ بدون دیدگاه

صوت یکی از سخنرانیهای زیگموند فروید

صوت یکی از سخنرانی‌های زیگموند فروید در زمان حیاتش باقی مونده که شنیدن آن خالی از لطف نیست.